SolidWorks

SolidWorks - C# & SolidWorks .NET API

Použití doplňkových modulů pro 3D CAD může urychlit vývoj, konstrukci a tvorbu dokumentace obecně. V tomto případě je použit jazyk C# a .NET API SolidWorksu, kteréžto může být za pomoci interoperability (SolidWorks.Interop) ovládáno samostaným uživatelským programem / modulem. Ukázka funkčnosti modulu pro automatické generování 3D modelu vlnové pružné podložky dle vstupních parametrů zadávaných uživatelem.
video MP4 (56 MB)
 
Lze vytvářet i složité dílce a sestavy na základě vstupních parametrů zadávaných do formuláře uživatelské aplikace, načtením z externího souboru, z excelovské tabulky, apod. Takovýto modul může např. na stisk jednoho tlačítka vygenerovat ze zadaných vstupních dat nový dílec (SLDPRT soubor) s požadovanými patrametry a dalším tlačítkem generovat zprávu ve Wordu, výpočet v Excelu (za použití např .NET API pro MS Word a MS Excel), nebo třeba XML soubor s využitím zadaných dat. SolidWorks nabízí také SDK pro MS Visual Studio, které dále usnadňuje možnost tvorby aplikací pro SolidWorks. Ukázka generování 3D modelu žeber letadlových konstrukcí.
video MP4 (86 MB)