CAM

Digitalizace ve výrobě může přinášet úspory a vyšší produktivitu

Tváření plechových dílců

ukázka
Častým užitečným pomocníkem ve výrobě plechových dílců je ohraňovací lis. Dnešní CNC stroj je ovládán z dotykového displeje, často se používá některý z OS Windows v tzv. kioskovém módu. Díky tomu, může být stroj např. snadno připojen k síti a tudíž může poskytovat dálkový přístup k úložišti programů, nebo případně vzdálené servisní středisko může vyhodnocovat poruchy stroje. Pro tváření na ohraňovacím lisu je důležitý návrh rozvinutého tvaru plechu pro vyseknutí, vystřižení, nebo vypálení na laseru. Postupy pro navržení správného rozvinutého tvaru mohou být různé. V mnoha výkresech je rozvinutý tvar dán již od konstruktéra, nicméně pokud je výroba zadávána externě a konstruktér není obeznámen s konkrétním vybavením na provoze, většinou jsou takovéto návrhy nepoužitelné, a je lépe, když rozvinutý tvar navrhuje až technolog ve výrobě. Rádius vnitřního ohybu se v konstrukci standardně navrhuje ve stejné hodnotě jako tloušťka plechu, ovšem v reálu je ovšem rádius ohybu dán konkrétním strojem a nástrojem na kterém je vyráběn. Je proto výhodné dostat návrh v modelu z konstrukčního CAD. Většina 3D CAD systémů obsahuje modul "Plechové dílce", který umožňuje do 3D modelu zadat parametry konkrétních nástrojů v provoze používaných a následně rozvinutý tvar vygenerovat přesně potřebný pro konkrétní provozní podmínky.
ukázka ukázka

Na snímcích je první kus odlaďované série dílců, kryt např. elektropanelu z leštěné nerezi ČSN 17 240 / DIN 1.4301, s předvypálenými otvory z 2D laseru a následně s ohýbáním lemů na ohraňovacím lisu. U dílce takovéhoto druhu je důležité, aby lemy v rozích lícovaly s dostatečnou pesností a musí lícovat v rovině montáže na panel. Mezi lemy jednotlivých stran lze dosáhnout mezer šířky od 0,3 do 0,5 mm, rozteče os předvypálených děr pro šrouby dle požadavku z výkresu nepřekročí toleranci +/- 0,5 mm. Při dobře odladěném ohraňovacím programu je možno dosahovat vysoké přesnosti výsledných výrobků.

Z hlediska formátu jsou výstupem firemního software pro CNC laser, CNC ohraňovací lis a CNC vysekávací lis převážně textové soubory, které lze dále např. dávkově upravovat jiným softwarem.