Databáze

Administrační rozhraní (C# & .NET) pro načítání dat z databází MySQL/MariaDB, MSSQL a Oracle SQL a pro vkládání parametrů z DB do 3D CAD software

Ukázka prototypu aplikace, která umožňuje načítat data z SQL databází různých výrobců a používat je jako parametry pro tvorbu modelů v 3D CAD software. Mimo samostatných administračních produktů pro SQL databáze jednotlivých výrobců, jako PHP MyAdmin, SQL Server Management Studio, nebo Oracle SQL Developer existují i aplikace, které poskytují jednotné administrační rozhraní pro SQL databáze různých výrobců. Ukázka ve videu je návrh aplikace, která neumožňuje tolik databázových funkcí, je zaměřenana na jednodušší databázové operace v několika SQL databázích (zatím pouze MySQL/MariaDB a MSSQL, v budoucnu také Oracle SQL) a umožňuje výběr dat z těchto databází jako parametrů pro tvorbu modelů v 3D CAD software.
video MP4 (36 MB)
 

Uživatelská procedura (Oracle PL/SQL & Oracle SQL Developer)

Školní ukázka uživatelské procedury v PL/SQL. Na dětství a školní léta člověk vzpomíná veskrze rád. Na školní léta dálkového, anobrž dnes tzv. kombinovaného studia na stará kolena už ovšem často až zas tak rád nevzpomíná...
video MP4 (10 MB)
 

Import dat do databáze MySQL/MariaDB ze sešitu MS Excel - Visual Basic & MS Excel

Makro pro MS Excel, které automatizuje import dat do databáze MySQL / MariaDB ze sešitu v Excelu. Databázovým zdrojem mnoha webů je SQL databáze MySQL, nebo její open source nástupnická větev MariaDB. Ale po síti dostupná databáze nemusí být zdrojem dat jen pro web, použití může být libovolné. Je více způsobů, jak data do databáze hromadně naimportovat a většina z nich je principiálně "čistších" a jednodušších, než zde uváděná metoda. Ale v případě, že má třeba jen některou z tabulek v databázi administrovat "laická" obsluha, může být výhodou použít software, který tato obsluha dobře zná. Proto může být z tohoto hlediska výhodné použít MS Excel a uživatelské makro.
video MP4 (9,2 MB)