DTP, ADTP, příprava tiskových dat

Tisková PDF, plakáty, letáky, sazba tiskovin a podkladů pro tisk, atd, atd. Pro 14 dní slávy plakátu je papíru a každého pohybu myší škoda, pravda, ale i krátkodobý spotřební materiál je nakonec potřeba nějak "odbavit" a připravit do výroby. No a někdy vyjde výhodněji "spláchnout" s webovou grafikou zároveň i nějaké další propagační materiály, ať je to "z jedné vody načisto". Ukázky někdy pozdějc.

ADTP, anobrž automatizace tiskové sazby

Automatizace (převážně) tiskové sazby s načítáním dat ze zdrojové databáze je technologií používanou pro zjednodušení a urychlení výroby např. propagačních letáků, katalogů a dalších druhů tiskových dokumentů. Jednotnou databázi lze samozřejmě využít také jako zdroj dat i pro elektronické publikování, web nevyjímaje. Moderní nástroje realizaci ADTP umožňují, některé třeba placeným doplňkem, starší DTP software lze propojit s databází pomocí skriptování, resp. třeba s nějakou formou "mezikroku", kdy data z databáze je potřeba nejdřív převést např. do XML, nebo CSV, nebo předzpracovat samostatnou uživatelskou aplikací. A ještě taková drobnost, pro nasazení ADTP by bylo záhodno, aby klient (firma) měl dobře odladěnou strategii ukládání dat s nějakou trvalou udržitelností a vlastně dobře fungující celý firemní systém od ERP počínaje. "Věštkyně" Jolanda by řekla "...chéééj vysoko mižiš..." Ukázky taktéž zatím odložíme. Na další pětiletku, či jiné dočasné neurčito.