Kancelář

Automatizace rutinních činností a programování doplňkových modulů pro MS Word a MS Excel, generování TXT a XML

I v oblasti použití textových dokumentů a tabulkových prcesorů se vyskytnou situace, kdy se stojí zamyslet nad nějakou automatizací tvorby dokumentů MS Word a Excel, případně importů a exportů dat např do XML, nebo jiných textových formátů. Typickým příkladem může být generování jednoho typu dokumentu, jehož základní formát je dán přesně stanovenou šablonou, např dokumenty státní správy, nebo většího podniku podle nějaké metodiky. Nejjednodušší cestou k automatizaci i pro trochu poučenějšího uživatele je i v tomto případě záznam makra. Makro si uživatel v dokumentu nakliká dle potřeby a tento programový kód se stane součástí dokumentu. Ve složitějších případech je vhodné použít nějaké API a odpovídající skriptovací / programovací jazyk.

Generování a načítání souborů TXT - C#

Ruční vyplňování formuláře, generování TXT souboru pro pozdější načítání dat z TXT souboru. Příklad generování a načítání TXT souborů. Formulář aplikace lze zatím vyplnit jen ručně, aplikace nenačítá XML, jen TXT ve vlastním formátu. Ale v blízkém budoucnu to je nejdůležitější rozšíření, které je v plánu. Pokud poskytovatel dat umožňuje načítat vstupní data např. z XML, výrazně to urychlí práci s aplikací a omezuje možnost zanesení chyb.
video MP4 (26 MB)
 

MS Word, MS Excel - C# & .NET API pro MS Word a MS Excel

Generování souborů MS Word, MS Excel a XML datového podkladu pro načtení do formulářové aplikace Form Filler. Příklad využití .NET API pro MS Word a MS Excel. Aplikace mimo generování souborů MS Word umožňuje generování souborů MS Excel pro vyúčtování zakázek. Toto již ukázka neobsahuje, ale princip je podobný. Generování souborů XML je v principu generování textového souboru, podobně jako u příkladu výše.
video MP4 (51 MB)