Webové rozhraní pro zobrazování senzorových dat ze senzorové sítě
Měření hodnot vzdušných polutantů v centru Olomouce

Webové rozhraní senzorové sítě

MAPA ROZMÍSTĚNÍ UZLŮ SE SENZORY SNÍMAJÍCÍMI HODNOTY VZDUŠNÝCH POLUTANTŮ

Mapa zájmové oblasti s původním návrhem rozmístění senzorů. V této aplikaci je použito jen dat z uzlu č.0 - 382537776, který naměřil nejvíc nepoškozených dat.