Webová grafika, animace

Webová grafika

Webová grafika... nóóóó... No prostě samostatný obor se vším všudy a na všetko nám treba špecialistov, hej ozaj. Různé ukázky lze možno najít v sekci WEB. Např. v části o CMS WordPress. Leč v běžném low-endovém provozu... jak to říci. Grafika je sice samostatný obor pre ozajstných špecialistov, ale v dnešní době je považována za něco tak spotřebního, asi jako rohlíky na krámě a čím méně peněz je zadavatel ochoten za web dát, tím víc si myslí, že všechno z nebes padá samo a zdarma. To bude asi přímá úměra. Ale je třeba uvážit, že kromě např. uživatelských fotogalerií jsou na webu i různé další obrázky typu "bezvýznamová dekorativní grafika", na úvodní straně "reprezentativní" slajd jezdící zleva doprava a zprava doleva, taky ke "korporát dyzajnu" zadavatele bývá více než vhodné přihlédnout, atd, atd. Na druhou stranu kdo má na web rozpočet v řádu aspoň vyšších desetitisíců, ten si může nechat ovívat sluch buzzwordpohádkou o UI a UX a za své desetitisíce si jistě zakoupí aspoň dobrý pocit. Kdo ne, ten ať si strčí špunty do uší a pojďme dál. Ukázky, jak již řečeno výše, jsou included v ukázkách ve stranách s tematem web. UI je u těchto ukázek standardně normálně normální a z toho plynoucí UX je pak taky úplně normálně normální až úplně nejvíc nejnormálnější na celém širém normálně běžném světě.

Animace

ukázka
O něco zajímavější mohou být animace. Pamatuje si ještě dnes někdo Adobe Flash? Byl k tomu i vlastní jazyk. Action Script. No a před cca 10 lety řekl velký soudruh Jablko, že jeho zařízení na Flash kašlou a nikdy ho podporovat nebudou. A bylo. No pravda, samotný Adobe byl asi rád, že se toho zbavil, prý to bylo bezpečnostně děravé jak řešeto a Adobe prý nedělal skoro nic jiného, než zálaptoval. Ale dobře se v tom dělaly třeba hry a výuková videa a animace a kdo ví, co všechno. Dnes tedy Flashe nemaje, je na webu za stejným účelem nutno použít JavaScript. Viz ukázka jednduché hry pro (tehdy ještě) malého synovce.

 

Ukázka na základě zdrojových kódů z w3schools.com je nekomerční a slouží pouze k demonstrativním účelům. No, hudební podkres je také vypůjčen, ale Chelsea FC bude mít v blízkém budoucnu jistě čím dál více plnou hlavu BLM (a nějakou dobu ještě i c19) a nad tímto případem "drobné demonstrativní okresní výpůjčky v zemi třetího světa" snad přimhouří oko. Zapomněl jsem na něco? South Park? Toho by ještě bylo. Ostatně ani od toho synovce nemám svolení k použití jeho podobizny. Jestli já jsem se k té ukázce prostě jenom neprokradl durch und durch. Doba plná zlodějů, vše marno. Jestli chcete, ukázku si pusťte, pak stranu zavřete, vymažte historii prohlížeče, podminujte servrovnu a nikomu to neřikejte. Jinak vás jistě brzy navštíví OSA jako spolupachatele prdelního zločinu. Pardon, hrdelního jsem chtěl samozřejmě říci...