Programové generování SVG grafiky

Bolavé období dlouholetých marných studií přece jen přineslo jakýsi (jeden) plod. Je jím (úspěšně obhájená) bakalářská práce se zajímavým tematem generování webových grafů v SVG a obecně vektorové grafiky s předlouhým názvem Webové rozhraní pro zobrazování senzorových dat ze senzorové sítě. Některou funkčnost práce lehce degradoval přechod hostera na novější verzi PHP a zastarávání knihovny pro generování PDF, ale základ zatím běží. Časem se snad najde chvilka to doladit.

Dnes je již oblast webových grafů plně "zchvácena" službami typu Google Charts, protože kdo by se dnes mazal s vývojem vlastních webových grafů, když je možno použít interaktivní webovou službu, která vytváří grafy z uživatelských dat a stačí jen použít její API. Ale v r. 2014, v době zadání výše uvedené bakalářské práce byla tato služba Google ještě v plenkách. Nicméně vývoj jde mílovými kroky vpřed a "kdo nemá na vývoj Guglí (astronomický) kapitál, již kreslí (tužkou) grafy opodál..."