Dříve než začnete

Na úvod je třeba říci, že i  při tzv. "tlaku na cenu" by mělo být všem zúčastněným jasné, že nakonec stejně bude něco za něco. Dále je třeba říci, že jednou z cest k dosažení nižší ceny za zhotovení webu je nasazení nějakého free CMS. Termínem free CMS, nebo free redakční systém, atd. atd., se zde myslí open source software s funkčností CMS, anobrž webového redakčního systému, vydávaného jako software s otevřeným zdrojovým kódem atd. atd., se vším všudy, co se o tomto tematu lze např. na Wiki dočíst, a včetně toho, co to všechno fakticky znamená. Tzn. onu možnou nižší cenu za web může zajistit převážně např. onen zmiňovaný free CMS svou obecnou dostupností levně, nebo zdarma, ovšem nějakou část práce musí taky udělat svépomocí ten, kdo chce ušetřit. Čili "tlak na cenu" není zvlášť pro ty, kdo se (z jakéhokoliv důvodu) nenaučí obsluhovat si webovou administraci sami, nenaučí se upravit obrázek v nějakém jednoduchém editoru, případně si na své další náklady nezajistí někoho, kdo jim bude web a věci související s tvorbou obsahu webu spravovat. A pro úplnou úplnost je zde třeba také zmínit, že kdo chce web levně, nebo i svépomocí zdarma, nejsou k dispozici jen free CMS systémy, ale jsou zde i  služby jako např. český Webnode, nebo zahraniční Wix. To je ovšem ale už zcela samostaná kapitola. A zvlášť k tomu "zdarma" je třeba říct, že to možné je, ale za určitých konkrétních podmínek, které už nemusí vyhovovat každému.